Priser

Konsultation inkl. träningsplan

  • 2 möten, 1300 kr (ca 1.5 h för utredningsmöte, därefter 1 h möte för genomgång av analys och träningsplan)
  • Uppföljande möten för träning inkl kompletterande träningsplan och/eller minnesanteckningar från träningen, 400 kr/h.

Privatträning utan träningsprogram

1 timme 300 kr.

Reseersättning tillkommer för den del av resan som överstiger 2 mil från Kungsör med 22 kr/mil

Om du inte är nöjd och vi inte kan komma överens, har du möjlighet att anmäla detta till Sveriges Hundföretagare se här!