Om hundträning

Hundträning för mig utgår alltid från belöningsbaserade metoder. Vi alla, djur som människor, lär oss bäst det som lönar sig. Det innebär att träningen ska ge hunden möjlighet att utföra de beteenden som ger belöning. Genom positiv förstärkning lär sig ett djur snabbt att upprepa beteenden och handlingar som ger fördel.

Jag ser heller ingen skillnad på lärande av vardagsrutiner, det många kallar fostran, och lärande av t ex lydnadsmoment eller trix. Det vi, med glädje, ger hunden möjlighet att utföra ofta, med lagom svårighet och rätt belöning kommer hunden att upprepa och lära sig av. (Jag vill påstå att samma sak gäller för våra barn och för oss själva.)

Grunden för hundträning ska vara kunskap om hur hunden lär sig. Den kunskapen baseras på forskning och beprövad erfarenhet. I mitt arbete som lärare (förstelärare i ”Utbildning och lärande”) har jag många gånger kunnat dra paralleller mellan mina elevers inlärningsstrategier och mina hundars. Inga av dem fungerar under hot och bestraffning. En bra relation mellan tränare och hund (precis som mellan lärare och elev) är en grundförutsättning för lärandet. Den relationen bygger på tillit och trygghet, förståelse och respekt.

Vi lär alla på samma sätt. Beteenden som vi får belöning för upprepar vi och beteenden som resulterar i obehag undviker vi. Att lära en hund att inte göra ett beteende genom att fysiskt bestraffa och hota är både tråkig träning och kräver upprepning av bestraffningarna för att fortsätta undertrycka det oönskade beteendet, detta skapar massvis av tråkiga associationer till allt som finns kring hunden under träning.

Den enda typ av negativ konsekvens som förekommer i vettig träning är att en förväntad belöning uteblir, att leksaken försvinner, att hunden tas ifrån en rolig situation eller att uppmärksamheten från matte försvinner. Men vi är ju alla inte mer än människor och är beteendet riktigt illa kan det leda till att matte/husse blir arg, fullt förståligt i situationer som riskerar att bli farliga för hund eller omgivning. Det är dock aldrig ok att fysisk skada hunden, det är heller inte ok att svika ett förtroende eller att skapa en otrygg miljö eller situation för hunden.

Är bestraffningen stark och/eller hård så leder det till försvarsbeteenden och stress, vilket skapar en hund ockuperad av att hantera stressen i den obehagliga upplevelsen och med kraftigt bristande inlärningsförmåga. Följden är att lärandet blir oerhört ineffektiv.

När man har en nära relation som bygger på respekt och förståelse, när trygghet och glädje finns i träningen, när man får ”lön” för sina ansträngningar så är det lätt att vara kreativ och pröva sig fram, det är roligt att lära, så bör all träning för våra hundar vara.