Doga som meditation, andning och beröring med hund

Att våra hundar påverkas av sina ägares stress är sedan länge känt, även miljön vi lever i är många gånger stressande för hunden, likväl som för oss själva. Enligt nya studier är stresspåslagen starka hos hunden och sitter kvar länge även om vi försöker motverka med motion och mental aktivitet av olika slag. Ägarens stress påverkar hundens stressnivåer mer än hundens egen personlighet (Sundman, A.-S., Van Poucke, E., Svensson Holm, A.-C., Faresjö, Å., Theodorsson, E., Jensen, P., Roth, L.S.V., 2019. Long-term stress levels are synchronized in dogs and their owners. Sci Rep 9, 279. doi:10.1038/s41598-019-43851-x) Att länge vara utsatt för jobbiga situationer utan möjlighet att själv kontrollera dem kan hos hunden komma till uttryck som beteendeproblem av olika slag, ofta med följder som försämrar livskvalitet för både hund och ägare. I den här kursen går vi under två timmar genom tekniker och övningar som hjälper både hund och ägare att förebygga och reducera stress, möta och ta hand om känslor, koppla av och hämta ny energi.

Tid och plats: Kungsörs Hundarena

Antal deltagare: 3-5 st

Pris: 300 kr

Anmäl ditt intresse här

Tillbaka till Kurser